Facing Difficulties? Writes us at magazine.newsletter@assitej-international.org

Välkommen till Skåne

By Gitte Grönfeld Wille, kulturchef Region Skåne

Det är ett stort nöje för mig att hälsa er alla välkomna till Skåne. Jag är oerhört glad att 2022 ASSITEJ Artistic Gathering arrangeras hos oss i Skåne i samband med årets upplaga av Bibu, den nationella scenkonstbiennalen för barn och unga. Ända sedan den första biennalen 2006 har Region Skåne stöttat Bibu. Och vi är både glada och stolta över att biennalen utifrån sin fasta förankring i Skåne blivit Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för en ung publik.

Temat för årets Bibu och Artistic Gatehering – Leave no one behind/Lämna ingen utanför – rimmar mycket väl med Region Skånes arbete där bland annat den nya kulturplanen har rubriken Tillsammans skapar vi ett kulturliv öppet för alla!

Barns och ungas rätt att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former har alltid stått högt upp på den kulturpolitiska dagordningen i Skåne. Barns och ungas rätt till kultur är också ett av de prioriterade utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan. Vårt arbete med att utveckla kulturlivet med fokus på barn och unga utgår bland annat från FN:s barnkonvention. Det innebär att barn och unga ska ha en likvärdig tillgång till kultur, möjligheter till eget skapande och att tillägna sig olika estetiska språk, oavsett uppväxtvillkor, funktionsförmåga och andra individuella förutsättningar.

I Skåne finns ett brett och varierat kulturliv med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och internationellt, inte minst för deras arbete med barn och unga. Vi har ett flertal fria scenkonstaktörer som specialiserat sig på scenkonst för barn och unga, starka scenkonstinstitutioner i våra större städer, ett väl fungerande nätverk med arrangörer i hela Skåne, en stark kulturskola i kommunerna, utarbetade metoder för ökad delaktighet samt inte minst ett stort antal professionella kulturskapare som brinner för att skapa konst och kultur för en ung målgrupp. Mångfalden i kulturutbudet och variationsrikedomen i kulturlandskapet är regionens signum. Det skånska kulturarvet är rikt och påminner oss om att Skåne alltid varit en plats där kulturer möts och blandats. Tillsammans arbetar vi för att Skåne ska fortsätta vara en öppen plats som människor kan besöka, bo och verka i. Och vi hoppas att ni som besöker Skåne under Bibu och ASSITEJ Artistic Gathering i maj ska känna er välkomna.

I tider som dessa är det ännu viktigare att värna om konstens och kulturens frihet. Vi får aldrig tappa tron på konstens och kulturens förmåga att förmedla människors berättelser, erfarenheter och tankar. Att skapa mening och sammanhang i tillvaron. Men även att stå upp för demokratin och alla människors lika värde och rätt att uttrycka sig. Det är enbart i ett fritt samhälle som kulturen kan bli en kraft att räkna med.

Jag ser personligen fram emot att under några dagar i maj få möjlighet att uppleva fantastisk scenkonst, lyssna på intressanta människor, delta i spänstiga diskussioner och inte minst att kunna träffa så många av er som dagligen arbetar med att säkerställa alla barns och ungas rätt till konst och kultur i sin vardag. Att vi kan få välkomna alla er till Skåne är ett privilegium. Låt oss tillsammans fortsätta att arbeta för att fler barn och unga ska känna mening och framtidstro.


About Author

Gitte Grönfeld Wille är sedan 2012 chef för Region Skånes kulturförvaltning. Region Skånes kulturbudget omsluter 575 miljoner kronor som i huvudsak fördelas till cirka 100 skånska kulturaktörer.

Gitte.Photo-credit Region Skånes kulturförvaltning